7. September 2017

TE – Temperature sensors

7. September 2017

ALW – Power resistor

7. September 2017

EPH – Steel grid element resistors

7. September 2017

RKW – Railway point heater

7. September 2017

EHK – Immersion heater

7. September 2017

FH – Flanged heater

7. September 2017

RHR – Finned tubular heating element

7. September 2017

HRR – Electrical air heater

7. September 2017

HR – Spiral heater